Bộ cốc pha sơn chuẩn 3M PPS 16000

3M ID 60455050900
  • Cốc, nắp và bộ lót dùng trong Hệ thống Giải pháp phòng sơn 3M PPS.
  • Nhóm sản phẩm gồm các giải pháp toàn diện cho phòng sơn của 3M: cân đong, pha trộn, lọc, và phun sơn.
  • Hệ thống Giải pháp phòng sơn 3M PPS giúp thợ sơn dễ dàng phun vuông góc lên bề mặt, ở bất kì hướng phun (ngay cả khi phun ngược từ dưới lên).
  • Giải pháp toàn diện giúp chống pha lẫn tạp chất bên ngoài và giảm mức tiêu thụ sơn.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Bộ cốc pha sơn tiêu chuẩn 16000, sử dụng pha & lưu vật liệu sơn, với 50 nắp & 50 cốc, 20 gioăng và bộ lọc micro sẽ đáp ứng được các công đoạn sơn.

Bộ cốc pha sơn tiêu chuẩn 16000, sử dụng pha & lưu vật liệu sơn, với 50 nắp & 50 cốc, 20 gioăng và bộ lọc micro sẽ đáp ứng được các công đoạn sơn.

  • Cốc, nắp và bộ lót dùng trong Hệ thống Giải pháp phòng sơn 3M PPS.
  • Nhóm sản phẩm gồm các giải pháp toàn diện cho phòng sơn của 3M: cân đong, pha trộn, lọc, và phun sơn.
  • Hệ thống Giải pháp phòng sơn 3M PPS giúp thợ sơn dễ dàng phun vuông góc lên bề mặt, ở bất kì hướng phun (ngay cả khi phun ngược từ dưới lên).
  • Giải pháp toàn diện giúp chống pha lẫn tạp chất bên ngoài và giảm mức tiêu thụ sơn.
  • Hệ thống 3M PPS tiết kiệm đến 70% lượng dung môi và 50% thời gian để làm sạch.
  • Tăng năng suất, nâng cao chất lượng. Giảm chi phí sơn và dung môi. Tiện lợi, gọn nhẹ và dễ sử dụng hơn.