1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Băng dính gắn tấm in nổi bằng khuôn mềm
 5. BĂNG KEO DÁN BẢN IN FLEXO 3M™ CUSHION-MOUNT™ E1520, MÀU TÍM, 18 IN X 25 YD

BĂNG KEO DÁN BẢN IN FLEXO 3M™ CUSHION-MOUNT™ E1520, MÀU TÍM, 18 IN X 25 YD

3M ID 70002020199
 • Màu Tím, băng keo dán bản in Flexo với khả năng thoát khí tốt
 • Là loại băng keo 2 mặt có tính năng thoát khí với lực bám dính tốt dùng để gắn các tấm in Flexo
 • Cung cấp chất lượng cao kết hợp vừa in. Các chất kết dính loại bỏ sạch từ tấm in và xi lanh in
 • Sử dụng trong kỹ thuật in flexo
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Là loại băng keo 2 mặt có khả năng thoát khí tốt để dễ dàng gỡ bản in khỏi trục in Flexo

 • Màu Tím, băng keo dán bản in Flexo với khả năng thoát khí tốt
 • Là loại băng keo 2 mặt có tính năng thoát khí với lực bám dính tốt dùng để gắn các tấm in Flexo
 • Cung cấp chất lượng cao kết hợp vừa in. Các chất kết dính loại bỏ sạch từ tấm in và xi lanh in
 • Sử dụng trong kỹ thuật in flexo