Dung Dịch Bổ Sung Cho 3M™ Fraser Broth BP0220010, 10/Hộp

3M ID 70200753724
  • Tiện lợi, sẵn sàng để sử dụng cho kết quả nhất quán, đáng tin cậy
  • Chi phí hiệu quả
  • Dễ sử dụng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

3M™ Fraser Broth Supplement dung dịch tăng sinh Listeria

  • Tiện lợi, sẵn sàng để sử dụng cho kết quả nhất quán, đáng tin cậy
  • Chi phí hiệu quả
  • Dễ sử dụng