HÓA CHẤT 3M™ SCOTCHGARD™ SPOT REMOVER & UPHOLSTERY CLEANER, 17 OZ AEROSOL

3M ID 70071162955
  • Giúp bảo vệ khỏi các vết bẩn các dung dịch đổ tràn
  • Loại bỏ hiêu quả các vết bẩn
  • Không cần rửa lại
  • Không gây loang tràn các bề mặt khác
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Được thiết kế để vệ sinh thảm và vải bọc. Đánh bay chất bẩn do dầu và nước khỏi thảm và vải bọc. Bọt Aerosol được phun trực tiếp lên vết bẩn để tránh lãng phí. Không cần xả. Lau hoặc thấm khu vực bằng vải sạch và có khả năng thấm hút.

  • Giúp bảo vệ khỏi các vết bẩn các dung dịch đổ tràn
  • Loại bỏ hiêu quả các vết bẩn
  • Không cần rửa lại
  • Không gây loang tràn các bề mặt khác
Nguồn