1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật dụng làm sạch
 4. Hóa chất làm sạch và khử khuẩn
 5. Chất tẩy rửa và bảo vệ thảm, bọc ghế
 6. Hóa Chất 3M™ Scotchgard™ Spot Remover & Upholstery Cleaner, 17 Oz Aerosol, 12/Case

Hóa Chất 3M™ Scotchgard™ Spot Remover & Upholstery Cleaner, 17 Oz Aerosol, 12/Case

3M ID 70071162955
 • Giúp bảo vệ khỏi các vết bẩn các dung dịch đổ tràn
 • Loại bỏ hiêu quả các vết bẩn
 • Không cần rửa lại
 • Không gây loang tràn các bề mặt khác
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Hóa chất tẩy điểm

 • Giúp bảo vệ khỏi các vết bẩn các dung dịch đổ tràn
 • Loại bỏ hiêu quả các vết bẩn
 • Không cần rửa lại
 • Không gây loang tràn các bề mặt khác