Thiết bị kiểm tra phân tích khí hữu cơ 3530

3M ID 70070405678
  • Đơn giản và thuận tiện
  • Không cần pin, ống hoặc máy bơm để hoạt động.
  • Dễ sử dụng.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dụng cụ dùng kiểm tra môi trường không khí làm việc

Dụng cụ dùng kiểm tra môi trường không khí làm việc

  • Đơn giản và thuận tiện
  • Không cần pin, ống hoặc máy bơm để hoạt động.
  • Dễ sử dụng.