1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Y tế
 4. Băng dính và màng phim y tế
 5. Băng dính dẻo
 6. Băng keo y tế 1 mặt Polyurethane 3M™ 1567

Băng keo y tế 1 mặt Polyurethane 3M™ 1567

3M ID 70000127418
 • Thấu xạ
 • Thông thoáng khí
 • Cắt tùy chỉnh
 • In được
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Băng keo một mặt (9834) gồm băng vết thương mỏng hơn #9833, thoáng khí, nhưng có một lớp cản ngăn chất lỏng. Dùng cho các sản phẩm y tế.

Vật liệu và Công nghệ Y tế 3M giúp các nhà sản xuất sản xuất thiết bị sản phẩm y tế thiết kế và chế tạo các thiết bị y tế phong phú, đáng tin cậy và sáng tạo hơn. Khách hàng tận dụng chuyên môn kỹ thuật 3M để lựa chọn vật liệu và công nghệ tích hợp với nhau để đột phá trong ngành y tế, các cải tiến thiết bị được thiết kế để cải thiện hoặc nâng cao cuộc sống.

 • Thấu xạ
 • Thông thoáng khí
 • Cắt tùy chỉnh
 • In được