1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Dụng cụ và thiết bị
 4. Dụng cụ dán keo
 5. Dụng cụ dán khí nén
 6. Súng bắn keo 3M™ Pneumatic Applicator 600A, sử dụng cho túi keo dung tích 600 mL, 1 cái/hộp.

Súng bắn keo 3M™ Pneumatic Applicator 600A, sử dụng cho túi keo dung tích 600 mL, 1 cái/hộp.

3M ID 62989099601
 • Được thiết kế cho keo bơm đều, ổn định
 • Súng được thiết kế cho ống keo 400ml và 600ml
 • Đóng/mở nắp nhanh
 • Sử dụng cho nhiều ứng dụng dán, trám trét
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Súng bơm keo 3M™ Pneumatic Applicator 600A dùng để bơm các túi keo 400ml và 600ml. Đóng/mở nắp nhanh, khí được nén đến áp suất 100 PSI.

Để được cung cấp dịch vụ, vui lòng gọi đến 800-877-9344.

 • Được thiết kế cho keo bơm đều, ổn định
 • Súng được thiết kế cho ống keo 400ml và 600ml
 • Đóng/mở nắp nhanh
 • Sử dụng cho nhiều ứng dụng dán, trám trét