1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật liệu nhám
 4. Đá mài
 5. Bánh mài nhẵn và hoàn thiện
 6. BÁNH MÀI ĐƠN NHẤT SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ XL-UR, 2 IN X NH, 2S FINE

BÁNH MÀI ĐƠN NHẤT SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ XL-UR, 2 IN X NH, 2S FINE

3M ID 61500099215
 • Cấu trúc đơn nhất mạnh mẽ mang lại hiệu quả mài mòn và hoàn thiện cạnh
 • Mật độ cứng mang lại khả năng giữ cạnh tốt, giúp duy trì hình dạng và hành động cắt nhất quán
 • Mật độ mềm cung cấp tính phù hợp và tính linh hoạt để hoàn thiện các bề mặt phẳng, có đường viền hoặc không đều mà không làm hỏng bộ phận
 • Kết cấu lưới nén và phân bố hạt đồng đều tạo nên hành động cắt nhất quán
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Bánh mài đơn nhất Scotch-Brite™ Roloc™ EXL mạnh mẽ và hiệu quả trong việc mài mòn và hoàn thiện các cạnh. Bánh mài của chúng tôi hoạt động tốt trong nhiều ứng dụng gia công kim loại và các bộ phận gia công có dung sai gần là quan trọng.

 • Cấu trúc đơn nhất mạnh mẽ mang lại hiệu quả mài mòn và hoàn thiện cạnh
 • Mật độ cứng mang lại khả năng giữ cạnh tốt, giúp duy trì hình dạng và hành động cắt nhất quán
 • Mật độ mềm cung cấp tính phù hợp và tính linh hoạt để hoàn thiện các bề mặt phẳng, có đường viền hoặc không đều mà không làm hỏng bộ phận
 • Kết cấu lưới nén và phân bố hạt đồng đều tạo nên hành động cắt nhất quán