1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật dụng phòng thí nghiệm và thử nghiệm
 4. Hệ thống phát quang sinh học và phụ kiện
 5. Bộ Sản Phẩm Vệ Sinh Bơm Tiêm 3M™ 3005 Dùng Cho Hệ Thống Phát Quang Sinh Học, 1 Bộ

Bộ Sản Phẩm Vệ Sinh Bơm Tiêm 3M™ 3005 Dùng Cho Hệ Thống Phát Quang Sinh Học, 1 Bộ

3M ID GH620522579
 • Để dùng hàng ngày
 • Dễ sử dụng
 • Gồm: 2 lọ dung dịch vệ sinh (125 mL mỗi lọ), 10 lọ nước không có ATP (125 mL mỗi lọ) và 10 lọ nhỏ màu hổ phách
 • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Bộ sản phẩm vệ sinh bơm tiêm gồm 10 lọ nước không có ATP và 2 lọ dung dịch vệ sinh.

 • Để dùng hàng ngày
 • Dễ sử dụng
 • Gồm: 2 lọ dung dịch vệ sinh (125 mL mỗi lọ), 10 lọ nước không có ATP (125 mL mỗi lọ) và 10 lọ nhỏ màu hổ phách
 • Tăng năng xuất lao động