Dung dịch bảo dưỡng vỏ và động cơ 3M 38124

  • 3M ID 7000042499

Vệ sinh và làm mới bề mặt các chi tiết ngoại thất cao su, nhựa và vinyl.

Tăng cường màu đen tự nhiên cho lốp xe, ốn mềm và các gờ, cạnh.

Tái tạo màu sắc tự nhiên cho vật liệu nhựa và cao su.

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Vệ sinh và làm mới bề mặt các chi tiết ngoại thất cao su, nhựa và vinyl
  • Tăng cường màu đen tự nhiên cho lốp xe, ốn mềm và các gờ, cạnh
  • Tái tạo màu sắc tự nhiên cho vật liệu nhựa và cao su
  • Công thức dễ áp dụng
  • Thành phần silicone nhũ tương gốc nước an toàn, không gây hại cao su

Dung dịch bảo dưỡng vỏ và động cơ 3M 38124, sử dụng để làm mới các chi tiết cao su, nhựa, dưỡng khoang động cơ. Công thức sillicone nhũ tương dạng nước an toàn cho các chi tiết cao su.

Dung dịch bảo dưỡng vỏ và động cơ 3M 38124, sử dụng để làm mới các chi tiết cao su, nhựa, dưỡng khoang động cơ. Công thức sillicone nhũ tương dạng nước an toàn cho các chi tiết cao su.

Thuộc tính tiêu biểu