1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật dụng phòng thí nghiệm và thử nghiệm
 4. Thử nghiệm và chỉ thị
 5. Thử nghiệm chất gây dị ứng
 6. Que Thử Chất Gây Dị Ứng Protein Bề Mặt 3M™ Clean-Trace™, ALLTEC60, 60/Hộp

Que Thử Chất Gây Dị Ứng Protein Bề Mặt 3M™ Clean-Trace™, ALLTEC60, 60/Hộp

3M ID GH620535282
 • Kết quả nhanh
 • Dễ sử dụng
 • Cải thiện quy trình vệ sinh
 • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Que thử (chất gây dị ứng) protein bề mặt 3M™ Clean-Trace™ ALLTEC60 là giải pháp nhanh, đơn giản và đáng tin cậy để giám sát sự hiện diện của chất gây dị ứng trên các bề mặt nhằm kiểm soát hiệu quả công tác vệ sinh.

 • Kết quả nhanh
 • Dễ sử dụng
 • Cải thiện quy trình vệ sinh
 • Tăng năng xuất lao động