1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
  4. Bảo hộ hàn xì
  5. Mũ bảo hiểm hàn
  6. Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD),

Mặt nạ hàn 3M Speedglas™ 100 tự động điều chỉnh tối 100S-11, 07-0012-11BL/37231(AAD),

3M ID 70071533718