1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Vật liệu xây dựng
 4. Lót sàn
 5. Phụ kiện lót sàn
 6. KEO DÁN VIỀN THẢM 3M™ MATTING ADHESIVE, 3 OZ

KEO DÁN VIỀN THẢM 3M™ MATTING ADHESIVE, 3 OZ

3M ID 61500041878
 • Chất kết dính từ urethane để nối hoặc gắn viền với vinyl hoặc thảm lót vinyl
 • Công nghệ keo dán bền, đẹp
 • Mau khô
 • Dễ thi công
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo nối thảm 3M™, Keo gốc urethane để sử dụng với Băng keo nối thảm 3M™ và/hoặc Cuộn nẹp giữ thảm 3M™.

 • Chất kết dính từ urethane để nối hoặc gắn viền với vinyl hoặc thảm lót vinyl
 • Công nghệ keo dán bền, đẹp
 • Mau khô
 • Dễ thi công