3M™ Chai Xịt vệ sinh Chế Hòa Khí PN08796

  • 3M ID 7000028236

Chất làm sạch loại bỏ nhựa véc ni và nướu từ bộ chế hòa khí

Dễ sử dụng

Tỉ lệ loại bỏ cao

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Chất làm sạch loại bỏ nhựa véc ni và nướu từ bộ chế hòa khí
  • Dễ sử dụng
  • Tỉ lệ loại bỏ cao
  • Công thức an toàn đối với cảm biến

Chai Xịt vệ sinh Chế Hòa Khí PN08796

Thuộc tính tiêu biểu