3M™ Chai Xịt vệ sinh Chế Hòa Khí PN08796

3M ID 60455069025
  • Chất làm sạch loại bỏ nhựa véc ni và nướu từ bộ chế hòa khí
  • Dễ sử dụng
  • Tỉ lệ loại bỏ cao
  • Công thức an toàn đối với cảm biến
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Chai Xịt vệ sinh Chế Hòa Khí PN08796

  • Chất làm sạch loại bỏ nhựa véc ni và nướu từ bộ chế hòa khí
  • Dễ sử dụng
  • Tỉ lệ loại bỏ cao
  • Công thức an toàn đối với cảm biến