Khẩu trang lọc bụi bảo vệ hô hấp 3M™ Aura™ 9010

3M ID XH003810294
  • Đóng gói dạng gấp
  • Có thể kết hợp với các thiết bị bảo vệ cá nhân khác như kính và chụp tai
  • Thanh điều chỉnh độ kín ở múi làm giảm khả năng đọng sương khi sử dụng cùng với kính an toàn
  • Đạt tiêu chuẩn N95
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Khẩu trang ngăn bụi từ các hoạt động chế biến khoáng sản bao gồm than, quặng sắt , silica , bông , bột và một số chất khác có nồng độ lên đến mười lần nồng độ tiếp xúc theo Tiêu chuẩn sức khỏe nghề nghiệp hoặc theo quy định của địa phương. Khẩu trang được thiết kế dạng gấp và đóng gói riêng lẻ.

  • Đóng gói dạng gấp
  • Có thể kết hợp với các thiết bị bảo vệ cá nhân khác như kính và chụp tai
  • Thanh điều chỉnh độ kín ở múi làm giảm khả năng đọng sương khi sử dụng cùng với kính an toàn
  • Đạt tiêu chuẩn N95