Phin Lọc Cho Mặt Nạ 3M™ 3301K-55 OV, 60 Cái/Hộp

  • 3M ID 7000008816
  • UPC 08887719283519

Phin lọc đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc, QCVN 10/2012/TT BLĐTBXH để bảo vệ khỏi một số hơi hữu cơ

Sử dụng kết hợp với mặt nạ bảo vệ hô hấp sử dụng nhiều lần 3M dòng 1 phin lọc

Lắp ráp và tháo rời phin lọc khỏi mặt nạ một cách đơn giản và dễ dàng bằng cách ấn vào và kéo ra

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Phin lọc đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc, QCVN 10/2012/TT BLĐTBXH để bảo vệ khỏi một số hơi hữu cơ
  • Sử dụng kết hợp với mặt nạ bảo vệ hô hấp sử dụng nhiều lần 3M dòng 1 phin lọc
  • Lắp ráp và tháo rời phin lọc khỏi mặt nạ một cách đơn giản và dễ dàng bằng cách ấn vào và kéo ra
  • Sử dụng kết hợp với tấm lọc 711 và nắp giữ tấm lọc 774 khi làm công việc như sơn

Phin lọc hơi hữu cơ 3M 3301K-100 được sản xuất bởi hãng 3M với nhiều cải tiến, có thể kết hợp được với mặt nạ 3M series 3000.

Lọc hơi hữu cơ sử dụng cho mặt nạ series 3000. Bộ mặt nạ này được sử dụng chủ yếu chống hơi hữu cơ như xưởng sơn,…
Chú ý: không nên sử dụng cho những nơi có nồng độ Oxi thấp hơn 19%.

Thuộc tính tiêu biểu