Phin Lọc Hơi Hữu Cơ và Vô Cơ 3M™ 3303K-100, 60 Cái/Hộp

  • 3M ID 7000008814
  • UPC 08887719283434

Đạt tiêu chuẩn KMOEL lọc một số hơi hữu cơ và khí axít

Sử dụng kết hợp với mặt nạ bảo vệ hô hấp sử dụng nhiều lần dòng 1 phin lọc 3M™

Lắp ráp và tháo rời phin lọc khỏi mặt nạ một cách đơn giản và dễ dàng bằng cách ấn vào và kéo ra

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Đạt tiêu chuẩn KMOEL lọc một số hơi hữu cơ và khí axít
  • Sử dụng kết hợp với mặt nạ bảo vệ hô hấp sử dụng nhiều lần dòng 1 phin lọc 3M™
  • Lắp ráp và tháo rời phin lọc khỏi mặt nạ một cách đơn giản và dễ dàng bằng cách ấn vào và kéo ra
  • Sử dụng kết hợp với tấm lọc 711 và nắp giữ tấm lọc 774 khi làm công việc như sơn

Phim lọc hơi hữu cơ sử dụng cho dòng mặt nạ một phin lọc 3M™

Thuộc tính tiêu biểu