Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G54

3M ID 75347218192
  • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
  • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
  • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
  • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phim trang trí và thay đổi màu sắc, và các chi tiết nội thất xe, có nhiều màu sắc và bề mặt đặc biệt.

Phim trang trí và thay đổi màu sắc, và các chi tiết nội thất xe, có nhiều màu sắc và bề mặt đặc biệt.

  • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
  • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
  • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
  • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.