Keo trong dùng niêm phong cạnh phim 3950

  • Số hiệu vật tư 3950
  • 3M ID 7000005295

Phù hợp với ứng dụng phim IJ67, 8170-P50 dán kính ngoài trời.

Dùng niêm phong các cạnh, góc phim do tiếp xúc với bụi, mưa.

Không sử dụng trực tiếp trên bề mặt sơn,

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Phù hợp với ứng dụng phim IJ67, 8170-P50 dán kính ngoài trời
  • Dùng niêm phong các cạnh, góc phim do tiếp xúc với bụi, mưa
  • Không sử dụng trực tiếp trên bề mặt sơn,
  • Lau chùi thông thường, giúp ngăn chặn bong tróc, cuốn mép phim

Keo chuyên dụng, dùng niêm phong các cạnh, góc phim do tiếp xúc với bụi, mưa.

Keo chuyên dụng, dùng niêm phong các cạnh, góc phim do tiếp xúc với bụi, mưa, lau chùi thông thường, giúp ngăn chặn bong tróc, cuốn mép phim.

Thông số kỹ thuật