MỰC XUYÊN SÁNG 3M™ 882I, MÀU ĐỎ, 3.78 L

  • Số hiệu vật tư 882I
  • 3M ID 7000004858
  • UPC 70051135280743,00051135280744

Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo

Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước

Dễ áp dụng

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
  • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
  • Dễ áp dụng
  • Khô nhanh

Mực xuyên sáng 882I màu đỏ có chất lượng cao, bền, màu trong suốt (ngoại trừ màu đen), được sử dụng để in lên nền biển báo giao thông mà vẫn duy trì được độ phản quang cho biển báo. Phù hợp với các dòng phản quang như 3M Diamond Grade, 3M 3930 HIP, 3M EGP 3430, 3M AEGP 7930.

Thông số kỹ thuật