MỰC XUYÊN SÁNG 3M™ 882I, MÀU ĐỎ, 3.78 L

  • Số hiệu vật tư 882I
  • 3M ID 7000004858
  • UPC 00051135280744

Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo

Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước

Khô nhanh

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
  • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
  • Khô nhanh
  • Dễ áp dụng

Mực xuyên sáng 880I màu đỏ có chất lượng cao, bền, màu trong suốt (ngoại trừ màu đen), được sử dụng để in lên nền biển báo giao thông mà vẫn duy trì được độ phản quang cho biển báo.

Thông số kỹ thuật