1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
  4. Bảo vệ thính giác
  5. Nút tai
  6. Nút Tai 3M™ E-A-R™ UltraFit™ 340-4002, Có Dây, Hộp Đựng Mang Theo, 200 Cặp/Thùng

Nút Tai 3M™ E-A-R™ UltraFit™ 340-4002, Có Dây, Hộp Đựng Mang Theo, 200 Cặp/Thùng

  • 3M ID 7000002322

Nút tai ba vành tỳ, được lên khuôn sẵn vừa khít với nhiều loại kích cỡ tai

Không cần lăn nút tai trước khi đeo vào, nên đầu nút luôn vệ sinh, ngay cả khi tay bẩn

Polyme mềm có thể giặt và tái sử dụng, giúp giảm cả xả thải lẫn chi phí

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Nút tai ba vành tỳ, được lên khuôn sẵn vừa khít với nhiều loại kích cỡ tai
  • Không cần lăn nút tai trước khi đeo vào, nên đầu nút luôn vệ sinh, ngay cả khi tay bẩn
  • Polyme mềm có thể giặt và tái sử dụng, giúp giảm cả xả thải lẫn chi phí
  • Độ giảm tiếng ồn (NRR) 25 dB. CSA loại AL

Nút tai có dây 3M™ E-A-R™ UltraFit™ có thiết kế ba vành tỳ độc quyền, được lên khuôn sẵn, vừa khít với hầu hết các loại hình ống tai.

Thuộc tính tiêu biểu