Khẩu trang chống bụi, hơi acid gas 3M 8246, 120cái/hộp

  • 3M ID 7000002059

Thuộc tính tiêu biểu