Mặt nạ nguyên mặt 3M 7800S-M, cỡ lớn, Silicone 1 cái/thùng

  • 3M ID 7000002046

Mặt nạ silicone gia tăng độ kín khít và độ ổn định.

Lớp đệm 2 tầng cùng với thiết kế dây điều chỉnh 6 nấc giúp gia tăng độ kín khít

Có thể sử dụng với tấm kính lọc hàn thụ động hoặc electronic clip-on

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Mặt nạ silicone gia tăng độ kín khít và độ ổn định
  • Lớp đệm 2 tầng cùng với thiết kế dây điều chỉnh 6 nấc giúp gia tăng độ kín khít
  • Có thể sử dụng với tấm kính lọc hàn thụ động hoặc electronic clip-on
  • Faceseal bằng vật liệu silicon gúp tạo cảm giác thoải mái tốt nhất và tăng độ bền

Dùng với phin lọc dòng 3M™ 2000 Series, 3M™ 6000 Series, 3M™ 7000 Series và bộ cấp khí cho việc lọc một số hơi vô cơ, hữu cơ và bụi theo tiêu chuẩn NIOSH.

Không sử dụng cùng với bộ cấp khí 3M™ Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA). Sử dụng với các dòng mặt nạ nguyên mặt 3M™ Full Facepieces 7800S-BA hoặc 7800S-AM với bộ cấp khí (SCBA) tương ứng

Thuộc tính tiêu biểu