Mặt nạ nguyên mặt 3M 7800S-M, cỡ lớn, Silicone 1 cái/thùng

3M ID 70070710275
  • Mặt nạ silicone gia tăng độ kín khít và độ ổn định.
  • Lớp đệm 2 tầng cùng với thiết kế dây điều chỉnh 6 nấc giúp gia tăng độ kín khít
  • Có thể sử dụng với tấm kính lọc hàn thụ động hoặc electronic clip-on
  • Faceseal bằng vật liệu silicon gúp tạo cảm giác thoải mái tốt nhất và tăng độ bền
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dùng với phin lọc dòng 3M™ 2000 Series, 3M™ 6000 Series, 3M™ 7000 Series và bộ cấp khí cho việc lọc một số hơi vô cơ, hữu cơ và bụi theo tiêu chuẩn NIOSH.

Không sử dụng cùng với bộ cấp khí 3M™ Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA). Sử dụng với các dòng mặt nạ nguyên mặt 3M™ Full Facepieces 7800S-BA hoặc 7800S-AM với bộ cấp khí (SCBA) tương ứng

  • Mặt nạ silicone gia tăng độ kín khít và độ ổn định.
  • Lớp đệm 2 tầng cùng với thiết kế dây điều chỉnh 6 nấc giúp gia tăng độ kín khít
  • Có thể sử dụng với tấm kính lọc hàn thụ động hoặc electronic clip-on
  • Faceseal bằng vật liệu silicon gúp tạo cảm giác thoải mái tốt nhất và tăng độ bền