PHỤ KIỆN THAY THẾ 3M™ 6897/37005(AAD), 5 CÁI/HỘP

  • 3M ID 7000002035
  • UPC 00051131370050

Phụ kiện thay thế đạt chứng nhận 3M

Được thiết kế cho Dòng mặt nạ nguyên mặt 3M 6000 (bán riêng)

Phụ kiện thay thế có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị bảo vệ hô hấp

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Phụ kiện thay thế đạt chứng nhận 3M
  • Được thiết kế cho Dòng mặt nạ nguyên mặt 3M 6000 (bán riêng)
  • Phụ kiện thay thế có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị bảo vệ hô hấp
  • Phụ kiện thay thế có thể giúp tiết kiệm chi phí cho thiết bị bảo vệ hô hấp

Sử dụng làm phụ kiện thay thế cho Mặt nạ nguyên mặt 3M™ 6700, 6800, 6900 (07138, 07139, 07140 AAD).

Thuộc tính tiêu biểu