Tấm Phủ Mặt 3M™ 6885, 100/Hộp

3M ID 70070709103
  • Phụ kiện để bảo vệ mặt kính khỏi bị xước và bụi
  • Được thiết kế để sử dụng với Dòng mặt nạ nguyên mặt 3M 6000
  • Là tấm bảo vệ có thể thay thế
  • Phù hợp với công việc sơn
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Sử dụng trên Dòng mặt nạ nguyên mặt 3M™ 6000 để giúp bảo vệ mắt kính.

  • Phụ kiện để bảo vệ mặt kính khỏi bị xước và bụi
  • Được thiết kế để sử dụng với Dòng mặt nạ nguyên mặt 3M 6000
  • Là tấm bảo vệ có thể thay thế
  • Phù hợp với công việc sơn