Khoanh liệu thấm hóa chất 3M P 212, 4 khoanh/thùng

3M ID 70070221315