Khoanh liệu thấm hóa chất 3M P 212, 4 khoanh/thùng

  • Số hiệu vật tư P-212
  • 3M ID 7000001921

Thông số kỹ thuật