Khoanh liệu thấm hóa chất 3M P 212, 4 khoanh/thùng

  • 3M ID 7000001921

Thông số kỹ thuật