Nắp Giữ Tấm Lọc 3M™ 501, Thành Phần Nhóm Thiết Bị Bảo Vệ Hô Hấp, 100 Cái/Thùng

3M ID 70070190734
  • Theo tiêu chuẩn 3M
  • Thiết kế để giữ tấm lọc 5N11 và 5P71/07194 (AAD)
  • Thành phẩn phụ kiện sử dụng với cho dòng mặt nạ bảo vệ hô hấp 3M seires 5000, phin lọc 3M series 6000 và phụ kiện kết nối 3M 603
  • Màu: Trắng mờ
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Được dùng để giữ tấm lọc bụi 3M™ 5N11 và 5P71/07194(AAD), cho dòng mặt nạ 3M™ 5000 và phin lọc 3M™ 6000 và 3M™ Filter Adapter 603.

Tấm giữ phin lọc 3M™, dùng để giữ tấm lọc 3M™ 5N11 và 5P71/07194 (AAD) cho các dòng mặt nạ 3M™ Respirators 5000 Series, 3M™ Cartridges 6000 Series and 3M™ Filter Adapter 603 .

  • Theo tiêu chuẩn 3M
  • Thiết kế để giữ tấm lọc 5N11 và 5P71/07194 (AAD)
  • Thành phẩn phụ kiện sử dụng với cho dòng mặt nạ bảo vệ hô hấp 3M seires 5000, phin lọc 3M series 6000 và phụ kiện kết nối 3M 603
  • Màu: Trắng mờ
  • Kích thươc 4" cao X 8.5 dài X 4.5" rộng