Giấy ghi chú 559 25x30.5 inch

  • 3M ID 7000001585

Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn.

Sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn ghi chú những công việc mỗi ngày.

Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục.

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn
  • Sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn ghi chú những công việc mỗi ngày
  • Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục
  • Dễ dàng trong việc tìm kiếm, tra soát tài liệu

Giấy ghi chú Post-it 559 là sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn chia sẻ thông tin với mọi người. Nền giấy màu vàng giúp những thông tin được nổi bật, giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn. 1 xấp/túi

Thông số kỹ thuật