KEO NÓNG CHẢY 3M™ 3748-Q, TRẮNG ĐỤC, 5/8 IN X 8 IN

3M ID 62374891323
  • Có khả năng chịu sốc nhiệt tốt.
  • Độ bền cao, có khả năng chịu sốc nhiệt.
  • Có tính năng cách điện tốt.
  • Không ăn mòn vật liệu dán, giúp duy trì chất lượng vật liệu.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo nóng chảy 3M™ 3748 là loại keo đa năng có khả năng chịu nhiệt và cách điện tốt.

Băng keo nóng chảy 3M™ 3748 dính trên hầu hết mọi bề mặt, kể cả bề mặt khó dính như polyolefins.

  • Có khả năng chịu sốc nhiệt tốt.
  • Độ bền cao, có khả năng chịu sốc nhiệt.
  • Có tính năng cách điện tốt.
  • Không ăn mòn vật liệu dán, giúp duy trì chất lượng vật liệu.
  • Lực dính và độ đàn hồi cao duy trì trong thời gian dài.