3M™ Keo dán 2353/2353Y, màu xanh, 5 gal

  • 3M ID 7000000821
  • UPC 50021200204741,00021200204746

Chất hóa học epoxy giúp cho hiệu suất kết dính cấu trúc, mạnh mẽ

Keo có cấu trúc đặc biệt (microcapsulated) giúp kéo dài thời gian lưu trữ trước và sau khi được sử dụng

Keo sẽ kích hoạt và khô sau khi chèn tạo ra phản ứng được kiểm soát

Xem thêm chi tiết
Các nguồn được xem thường xuyên
Bảng dữ liệu an toàn (PDF, 0B)

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Chất hóa học epoxy giúp cho hiệu suất kết dính cấu trúc, mạnh mẽ
  • Keo có cấu trúc đặc biệt (microcapsulated) giúp kéo dài thời gian lưu trữ trước và sau khi được sử dụng
  • Keo sẽ kích hoạt và khô sau khi chèn tạo ra phản ứng được kiểm soát
  • Keo có độ nhớt và thời gian khô thiết kế cho phun phủ nên phù hợp với nhiều phương pháp thi công và thiết bị thi công hay thiết bị phun keo, tráng keo

Keo cố định ốc vít 3M™ 2353/2353Y là chất kết dính đóng rắn ở nhiệt độ phòng, có cấu trúc đặc biệt (microcapsulated) giúp tăng cường sự cố định của ốc vít có ren. Keo được thiết kế để phủ trên ốc vít và khô nhanh. Keo chỉ phát huy hiệu quả khi dịch chuyển gắn ốc vít vào đai ốc hoặc khoang có ren làm vỡ cấu trúc đặc biệt (microcapsulated) và làm cho keo khô lại.

Thông số kỹ thuật

Tài liệu