KEO 3M™ NITRILE 1099, MÀU VÀNG, 5 OZ

3M ID 62109926311
  • Nhanh khô, chịu nhiệt tốt
  • Chống thời tiết, nước, dầu, chất hóa dẻo, và các nhiên liệu alphalitic
  • Đạt tiêu chuẩn MMM-A-189C, cấp 2
  • Lực dính cao
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Keo 3M™ Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099 khô nhanh chóng với thời gian làm việc khoảng 40 phút. Liên kết lắp ráp của nó được chứng minh là mạnh mẽ trong khi đó vẫn chống lại thời tiết, cũng như chống thấm từ nước, dầu và nhiên liệu. Ngoài ra, nó liên kết tốt với nhựa và nhựa vinyl, cung cấp độ bám dính lâu dài cũng như khả năng chống chuyển hóa dẻo tốt.

Độ bám dính chắc, chống thời tiết, nước, dầu và nhiên liệu. Ứng dụng tuyệt vời cho việc liên kết nhất ép đùn nhựa vinyl và tấm lót. Kết dính nhiều loại vải.

  • Nhanh khô, chịu nhiệt tốt
  • Chống thời tiết, nước, dầu, chất hóa dẻo, và các nhiên liệu alphalitic
  • Đạt tiêu chuẩn MMM-A-189C, cấp 2
  • Lực dính cao