KEO 3M™ NITRILE 1099, MÀU VÀNG, 5 OZ

  • 3M ID 7000000796
  • UPC 00021200198083

Nhanh khô, chịu nhiệt tốt

Chống thời tiết, nước, dầu, chất hóa dẻo, và các nhiên liệu alphalitic

Đạt tiêu chuẩn MMM-A-189C, cấp 2

Xem thêm chi tiết
Các nguồn được xem thường xuyên
Bảng dữ liệu an toàn (PDF, 0B)

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Nhanh khô, chịu nhiệt tốt
  • Chống thời tiết, nước, dầu, chất hóa dẻo, và các nhiên liệu alphalitic
  • Đạt tiêu chuẩn MMM-A-189C, cấp 2
  • Lực dính cao

Keo 3M™ Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099 khô nhanh chóng với thời gian làm việc khoảng 40 phút. Liên kết lắp ráp của nó được chứng minh là mạnh mẽ trong khi đó vẫn chống lại thời tiết, cũng như chống thấm từ nước, dầu và nhiên liệu. Ngoài ra, nó liên kết tốt với nhựa và nhựa vinyl, cung cấp độ bám dính lâu dài cũng như khả năng chống chuyển hóa dẻo tốt.

Độ bám dính chắc, chống thời tiết, nước, dầu và nhiên liệu. Ứng dụng tuyệt vời cho việc liên kết nhất ép đùn nhựa vinyl và tấm lót. Kết dính nhiều loại vải.

Thuộc tính tiêu biểu

Tài liệu