Bóng đèn thay thế cho đèn soi màu 3M 16399

3M ID 60440096729
  • Bóng đèn thay thế tiêu chuẩn dành cho đèn soi màu kiểm lỗi sơn 3M SUN GUN.
  • Mô phỏng lại ánh sáng mặt trời tự nhiên để dễ dàng phân biệt, xác định màu sơn trên trong quy trình sơn màu ô tô và trong các ngành công nghiệp khác.
  • Tiết kiệm và hiệu quả hơn trong đánh giá kiểm lỗi trên bề mặt sơn.
  • Xác định vị trí các khuyết điểm trên bề mặt trước hoặc trong khi sơn.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phụ kiện cho Đèn soi màu kiểm lỗi sơn 3M SUN GUN. Bóng đèn thay thế 50W (PN 16399) cho hệ thống đèn xoi màu thế hệ II nhằm cung cấp nguồn ánh như ánh sáng mặt trời giúp kỹ thuật viên dễ dàng kiểm tra độ đồng màu, xác định các khuyết tật như vết xước, lỗ mọt… trước khi sơn.

Phụ kiện cho Đèn soi màu kiểm lỗi sơn 3M SUN GUN. Bóng đèn thay thế 50W (PN 16399) cho hệ thống đèn xoi màu thế hệ II nhằm cung cấp nguồn ánh như ánh sáng mặt trời giúp kỹ thuật viên dễ dàng kiểm tra độ đồng màu, xác định các khuyết tật như vết xước, lỗ mọt… trước khi sơn.

  • Bóng đèn thay thế tiêu chuẩn dành cho đèn soi màu kiểm lỗi sơn 3M SUN GUN.
  • Mô phỏng lại ánh sáng mặt trời tự nhiên để dễ dàng phân biệt, xác định màu sơn trên trong quy trình sơn màu ô tô và trong các ngành công nghiệp khác.
  • Tiết kiệm và hiệu quả hơn trong đánh giá kiểm lỗi trên bề mặt sơn.
  • Xác định vị trí các khuyết điểm trên bề mặt trước hoặc trong khi sơn.
  • Phát hiện lỗi, kiểm tra chất lượng bề mặt sơn.
  • Chuyên nghiệp hơn trong kỹ thuật sơn xe và sơn trong các ngành công nghiệp khác..