1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Hợp chất và chất đánh bóng
  4. Khăn chụp và miếng đệm
  5. Mút xốp (Phớt) đánh bóng bước 3, 3 inch, PN 05760

Mút xốp (Phớt) đánh bóng bước 3, 3 inch, PN 05760

3M ID 60455046585
  • Được thiết kế để mang lại độ bóng sáng
  • Cấu tạo miếng xốp gồm nhiều lớp
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phớt mút đánh bóng bước 3 PN 05760, giúp loại bỏ các vết xước còn lại trên bề mặt, đặc biệt hiểu quả cho xe màu tối.Với cấu trúc bề mặt độc đáo giúp giữ lại được phần xi và tạo độ bóng hoàn hảo và đồng đều.

Phớt mút đánh bóng bước 3 PN 05760, giúp loại bỏ các vết xước còn lại trên bề mặt, đặc biệt hiểu quả cho xe màu tối.Với cấu trúc bề mặt độc đáo giúp giữ lại được phần xi và tạo độ bóng hoàn hảo và đồng đều.

  • Được thiết kế để mang lại độ bóng sáng
  • Cấu tạo miếng xốp gồm nhiều lớp