1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Hợp chất và chất đánh bóng
  4. Hợp chất đánh bóng dạng mịn
  5. Dung dịch đánh bóng cao cấp 3M Perfect-it 06064 (bước 2)

Dung dịch đánh bóng cao cấp 3M Perfect-it 06064 (bước 2)

  • 3M ID 7000000471

Dung dịch đánh bóng cao cấp ( bước 2)

Được chế tạo để xóa đi vệt xoáy lông cừu và các lỗi nhỏ trên bề mặt sơn

Dễ sử dụng, làm sạch dễ dàng

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Dung dịch đánh bóng cao cấp ( bước 2)
  • Được chế tạo để xóa đi vệt xoáy lông cừu và các lỗi nhỏ trên bề mặt sơn
  • Dễ sử dụng, làm sạch dễ dàng
  • Dễ dàng làm sạch
  • Cho độ hoàn thiện vượt trội

Dung dịch (xi) đánh bóng cao cấp nhất của 3M. Được chế tạo để xóa đi vệt xoáy lông cừu và các lỗi nhỏ trên bề mặt sơn. Sử dụng cùng với Phớt đánh bóng Perfect-it

Dung dịch đánh bóng cao cấp. Nhanh chóng xóa đi các vệt xoáy và đem lại độ sáng bóng như mới cho bề mặt sơn của ô tô.