1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Hợp chất và chất đánh bóng
  4. Hợp chất đánh bóng dạng thô
  5. Dung dịch đánh bóng phá xước cao cấp 3M Perfect-it 06085 (bước 1)

Dung dịch đánh bóng phá xước cao cấp 3M Perfect-it 06085 (bước 1)

  • 3M ID 60455034854

Dung dịch đánh bóng phá xước cao cấp (bước 1)

Xóa đi các vết xước nhám và các lỗi khác trên bề mặt sơn 1 cách nhanh chóng

Mang lại độ hoàn thiện tốt với độ bóng cao và ít vệt xoáy lông cừu nhất

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Dung dịch đánh bóng phá xước cao cấp (bước 1)
  • Xóa đi các vết xước nhám và các lỗi khác trên bề mặt sơn 1 cách nhanh chóng
  • Mang lại độ hoàn thiện tốt với độ bóng cao và ít vệt xoáy lông cừu nhất
  • Dễ dàng làm sạch
  • Sản phẩm đánh bóng tốt nhất của 3M

Dung dịch (xi) phá xước cao cấp nhất của 3M, xóa đi các vết xước nhám và các lỗi khác trên bề mặt sơn 1 cách nhanh chóng

Dung djch phá xước cao cấp. Công thức đánh bóng nhanh giúp dễ dàng xóa đi các vết xước của nhám P1200, ít để lại vệt xoáy, và tạo bóng cho bề mặt sơn.