3M Mặt nạ thở dùng nhiều lần

dành cho Khai khoáng & Dầu khí

3 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (3)

3 Sản phẩm

Bộ phận và phụ kiện mặt nạ thở dùng nhiều lần

Bộ phận và phụ kiện mặt nạ thở dùng nhiều lần

Hộp lọc và màng lọc

Hộp lọc và màng lọc

Mặt nạ thở nửa mặt

Mặt nạ thở nửa mặt

Thể loại

Phin lọc hỗn hợp hơi thủy ngân/khí Clo 3M 60929, tiêu chuẩn P100, 60 cái/hộp Tấm Phủ Mặt 3M™ 6885, 100/Hộp Mặt nạ nửa mặt3M 6100, sử dụng 2 phin lọc, loại nhỏ
Next