3M Chăn ấm

8 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (8)

8 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Ứng dụng

Blanket Type

545 | Mền ủ ấm thân dưới 3M™ Bair Hugger™ dành cho Người lớn. 300 | Mền ủ ấm toàn thân 3M™ Bair Hugger™ dành cho người lớn. 522 | Mền ủ ấm phần thân trên 3M™ Bair Hugger™ 630 | Mền ủ ấm bệnh nhân trong thủ thuật Tim mạch, đã tiệt khuẩn 3M™ Bair Hugger™ . 525 | Mền ủ ấm phần thân trên 3M™ Bair Hugger™ 560 | Mền ủ ấm bệnh nhân dùng trong thủ thuật Tiếp cận mạch máu 555 | Mền ủ ấm thân dưới 3M™ Bair Hugger™ dành cho Trẻ em. 310 | Mền ủ ấm toàn thân 3M™ Bair Hugger™ dành cho trẻ em.