1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Y tế
  4. Băng dính và màng phim y tế

Nexcare Băng dính và màng phim y tế

4 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (4)

4 Sản phẩm

Băng dính dẻo

Băng dính dẻo

Băng dính giấy y tế

Băng dính giấy y tế

Băng dính vải y tế

Băng dính vải y tế

Thể loại

Nexcare™ Băng Cuộn Y Tế Cuộn Giấy 782, 2 in x 10 yd, 1 Cuộn/Vỉ Nexcare™ Băng Cuộn Y Tế Trong Suốt 771-2PK, 1 in x 360 in (25,4 mm x 9,14 m), 2 Cuộn/Vỉ Nexcare™ Miếng Dán Vết Thương B300, Soft Cloth, 60 mm x 80 mm, 4 Miếng/Hộp Nexcare™ Băng Cuộn Y Tế Cuộn Giấy 781-2PK, 1 in x 10 yd, 2 Cuộn/Vỉ