1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Y tế
  4. Nẹp và khung đỡ

3M Nẹp và khung đỡ

dành cho Y tế

18 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (18)

18 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Loại sản phẩm

Condition

FUTURO COMFORT hỗ trợ khủy tay M 24EA/CTN - 76578EN FUTURO™ Hỗ trợ đầu gối, size M 24EA/CTN - 76587EN FUTURO™ Hỗ trợ mắt cá thể thao - 47736EN FUTURO™ Hỗ trợ mắt cá chân, L - 76583EN FUTURO™ Hỗ trợ vùng cổ tay thể thao, màu đen - 46378EN FUTURO™ Hỗ trợ khủy tay, size S 24EA/CTN - 76577EN FUTURO™ Hỗ trợ mắt cá dạng mảnh - 95347EN FUTURO™ Hỗ trợ mắt cá chân, S 24EA/CTN - 76581EN FUTURO™ Hỗ trợ đầu gối, size L 24EA/CTN - 76588EN FUTURO™Hỗ trợ nâng khuỷu tay, size XS - 09038EN FUTURO™ Hỗ trợ cổ tay thể thao và lòng bàn tay, màu đen - 09033EN FUTURO™ Hỗ trợ điều chỉnh mắt cá chân thể thao - 09037EN FUTURO™ Hỗ trợ đầu gối , size S 24EA/CTN - 76586EN FUTURO™ Hỗ trợ cố định đầu gối thể thao - 47550EN FUTURO™ Hỗ trợ vùng cổ tay, màu be 24EA/CT - 46709EN FUTURO™ Hỗ trợ điều chỉnh đầu gối thể thao - 09039EN FUTURO™ Hỗ trợ mắt cá chân, size M - 76582EN FUTURO™ Hỗ trợ khớp gối thể thao - 09189EN
Next