3M Xét nghiệm phát hiện mầm bệnh

6 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (6)

6 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Microorganism Type

Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Cronobacter, MDA2CRO96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Listeria Monocytogenes, MDA2LMO96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Listeria, MDA2LIS96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ E. coli O157, MDA2ECO96, 96 Tests, 1 ea Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Salmonella, MDA2SAL96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp Xét Nghiệm Phát Hiện Phân Tử 2 3M™ Campylobacter, MDA2CAM96, 96 Xét Nghiệm, 1 Hộp

Kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trở nên dễ dàng

Một quy trình duy nhất cho tất cả các vi sinh vật gây bệnh đồng nghĩa với phương pháp kiểm tra thực phẩm nhanh hơn và đơn giản hơn.

YÊU CẦU DÙNG THỬ
  • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

  •  
  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • Submit

Cảm ơn bạn. Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!

" Xin lỗi của chúng tôi ... Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …"

Các giải pháp kiểm tra vi sinh vật 3M đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn như thế nào?

Kết quả nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy là điều quan trọng khi kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm. Dòng sản phẩm kiểm tra vi sinh vật toàn diện của 3M kết hợp với nhau để nhanh chóng phát hiện Salmonella, Listeria, E. coli, Campylobacter (một chi vi khuẩn gram âm) và nhiều vi sinh vật khác trong nhiều loại thực phẩm và môi trường đa dạng. Công nghệ độc đáo của chúng tôi đem lại sự linh hoạt cho các phương pháp kiểm tra của bạn thông qua đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn mà không làm suy giảm tốc độ và tính chính xác của kết quả.


Các sản phẩm kiểm tra sinh vật gây bệnh tiêu biểu:


Kiểm tra vi sinh vật gây bệnh 3M: Xác nhận & giải thưởng.

Xác nhận của bên thứ ba như AOAC xác nhận rằng phương pháp đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để chứng minh phương pháp này đáng tin cậy, có thể lặp lại và thể hiện hiệu quả bằng hoặc tốt hơn phương pháp tham chiếu dùng để so sánh.

• Phương pháp thử nghiệm hiệu năng℠ AOAC® và Phương pháp phân tích chính thức℠ AOAC®
• Chứng nhận NF Validation do tổ chức AFNOR Certification cấp
• Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FSIS)


Khám phá các Phân khúc ngành từ bộ phận An toàn thực phẩm 3M

Xem tất cả các ngành công nghiệp
  • Phát hiện và loại bỏ Campylobacter (một chi vi khuẩn gram âm), Listeria, Salmonella và các vi sinh vật gây bệnh khác thông qua giải pháp an toàn thực phẩm đồng nhất của 3M trong chế biến thịt gia cầm. Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp để giám sát đồng thời và chính xác nhiều mẫu.

  • Phô mai, kem, sữa bột, chế biến UHT hoặc bơ: chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra mọi sản phẩm. Tối đa hóa độ nhất quán, hiệu quả và chính xác khi tiếp cận với các chuyên gia kỹ thuật và giải pháp tổng thể của chúng tôi từ bộ phận An toàn thực phẩm 3M.

  • Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao của thực phẩm ăn liền thông qua phát hiện chính xác các vi khuẩn và vi trùng có hại trong môi trường. Việc đáp ứng các Tiêu chuẩn HACCP và quy định quốc tế dễ dàng hơn với các giải pháp tổng thể của bộ phận An toàn thực phẩm 3M.