3M Thử nghiệm chất gây dị ứng dành cho An toàn thực phẩm

35 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (35)

35 Sản phẩm

Allergen

Test Type

Test Time

Protein Threshold

Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Đậu Tương 3M™, L25SOY, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Quả Hạch Brazil 3M™ E96BZL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Hồ Đào 3M™ L25PEC, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Mù Tạt 3M™, E96MUS, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Dẻ Cười 3M™ L25PST, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Dừa 3M™, L25COC, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Phỉ 3M™, L25HZL, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạnh Nhân 3M™ L25ALM, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Lạc 3M™, L25PNT, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Điều 3M™, E96CHW, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Que Thử Chất Gây Dị Ứng Protein Bề Mặt 3M™ Clean-Trace™, ALLTEC60, 60/Hộp Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Giáp Xác 3M™, E96CRU, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Sữa Toàn Phần 3M™, E96MLK, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Gluten 3M™, L25GLU, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Cá 3M™, E96FSH, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Quả Dừa 3M™ E96COC, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Đậu Tương 3M™ E96SOY, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Mắc Ca 3M™ E96MAC, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Động Vật Thân Mềm 3M™, E96MOL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Lạc 3M™, E96PNT, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Quả Óc Chó 3M™, L25WAL, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Dẻ Cười 3M™ E96PST, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Thông 3M™ E96PNE, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Hồ Đào 3M™ E96PEC, 96 Cốc Nhỏ/Bộ
Next