3M Thử nghiệm ATP bằng que

4 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (4)

4 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Loại sản phẩm

KIỂM SOÁT TÍCH CỰC NƯỚC 3M™ CLEAN-TRACE™, LWATP10 KIỂM SOÁT TÍCH CỰC BỀ MẶT 3M™ CLEAN-TRACE™, ATP10 ATP TOÀN PHẦN CÓ NƯỚC 3M™ CLEAN-TRACE™, AQT200 QUE THỬ ATP BỀ MẶT 3M™ CLEAN-TRACE™, UXL100

Hệ thống quản lý và giám sát vệ sinh

Một phương pháp kiểm tra ATP hiệu quả và chính xác giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng về sản xuất thực phẩm.

YÊU CẦU DÙNG THỬ
  • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

  •  
  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • Submit

Cảm ơn bạn. Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!

" Xin lỗi của chúng tôi ... Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …"

Điểm khởi đầu của hoạt động quản lý rủi ro an toàn thực phẩm là một hệ thống giám sát vệ sinh mà bạn có thể tin tưởng. Hệ thống giám sát vệ sinh Clean-Trace™ 3M™ và sản phẩm Kiểm tra protein Clean-Trace™ 3M™ tinh giản và tự động hóa quy trình kiểm tra thực phẩm của bạn. Dòng sản phẩm này chuyển đổi dữ liệu thành thông tin, qua đó bạn có thể thực hiện hành động khắc phục ở các bước quan trọng trong hoạt động sản xuất thực phẩm và đồ uống của bạn. Với dữ liệu được lưu trữ và sắp xếp trong hệ thống, việc xác định cơ sở của bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế hay không trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.


Đặc tính sản phẩm:


Chương trình đào tạo và quan trắc môi trường

Thông thường chỉ tiến hành kiểm tra nguyên liệu tươi sống và thành phẩm. Hiện nay, các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế đề xuất phương pháp phòng ngừa thông qua kiểm tra môi trường chế biến thực phẩm. Nhờ đó sẽ phòng ngừa các tạp chất và các vấn đề vệ sinh khiến thực phẩm trở nên không an toàn.

Xem hoạt động giám sát môi trường đem lại lợi ích cho cơ sở của bạn như thế nào


Bộ phận An toàn thực phẩm 3M phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam

Xem tất cả các ngành công nghiệp
  • Giữ cơ sở của bạn an toàn không có vi sinh vật gây bệnh như Campylobacter (một chi vi khuẩn gram âm), Listeria, Salmonella và các vi sinh vật gây bệnh khác thông qua một giải pháp an toàn thực phẩm đồng nhất trong chế biến thịt gia cầm. Giám sát một cách đồng thời và chính xác thông qua các giải pháp tổng thể từ An toàn thực phẩm 3M.

  • Phô mai, kem, sữa bột, chế biến UHT hoặc bơ: chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra mọi sản phẩm. Tối đa hóa độ nhất quán, hiệu quả và chính xác khi tiếp cận với các chuyên gia kỹ thuật và giải pháp tổng thể của chúng tôi từ bộ phận An toàn thực phẩm 3M.

  • Xác định chính xác các vi khuẩn và vi trùng có hại trong môi trường và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Việc đáp ứng các Tiêu chuẩn HACCP và quy định quốc tế trở nên dễ dàng hơn với các giải pháp tổng thể An toàn thực phẩm 3M.