3M Thử nghiệm chất gây dị ứng dành cho An toàn thực phẩm

35 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (35)

35 Sản phẩm

Allergen

Test Type

Test Time

Protein Threshold

BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG GLUTEN 3M™, L25GLU Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Thông 3M™ E96PNE, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Đậu Tương 3M™ E96SOY, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Điều 3M™ L25CHW, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Lòng Trắng Trứng 3M™ E96EGG, 96 Cốc Nhỏ/Bộ QUE THỬ PROTEIN BỀ MẶT PLUS 3M™ CLEAN-TRACE™, PRO100 Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Dẻ Cười 3M™ L25PST, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Dẻ Cười 3M™ E96PST, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ ELISA Protein Trong Casein Bò 3M™ E96CAS, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Quả Óc Chó 3M™ E96WAL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Mù Tạt 3M™, E96MUS, 96 Cốc Nhỏ/Bộ BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG CÁ 3M™, L25FSH Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Hồ Đào 3M™ L25PEC, 25 Xét Nghiệm/Bộ Kit Elisa kiểm chất gây dị ứng - Sesame Protein BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG SỮA 3M™, L25MLK BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ELISA PROTEIN TRONG SỮA TOÀN PHẦN 3M™, E96MLK Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạnh Nhân 3M™ E96ALM, 96 Cốc Nhỏ/Bộ BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ELISA PROTEIN TRONG ĐỘNG VẬT THÂN MỀM 3M™, E96MOL Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Phỉ 3M™ E96HZL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Quả Hạch Brazil 3M™ E96BZL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG QUẢ ÓC CHÓ 3M™, L25WAL BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG HẠT LẠC 3M™, L25PNT Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Hồ Đào 3M™ E96PEC, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Dừa 3M™, L25COC, 25 Xét Nghiệm/Bộ
Next