3M Thử nghiệm chất gây dị ứng

35 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (35)

35 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Allergen

Test Type

Test Time

Protein Threshold

BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG GLUTEN 3M™, L25GLU Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Thông 3M™ E96PNE, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Đậu Tương 3M™ E96SOY, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Điều 3M™ L25CHW, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Lòng Trắng Trứng 3M™ E96EGG, 96 Cốc Nhỏ/Bộ QUE THỬ PROTEIN BỀ MẶT PLUS 3M™ CLEAN-TRACE™, PRO100 Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Dẻ Cười 3M™ L25PST, 25 Xét Nghiệm/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Dẻ Cười 3M™ E96PST, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ ELISA Protein Trong Casein Bò 3M™ E96CAS, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Quả Óc Chó 3M™ E96WAL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Mù Tạt 3M™, E96MUS, 96 Cốc Nhỏ/Bộ BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG CÁ 3M™, L25FSH Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Hạt Hồ Đào 3M™ L25PEC, 25 Xét Nghiệm/Bộ Kit Elisa kiểm chất gây dị ứng - Sesame Protein BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG SỮA 3M™, L25MLK BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ELISA PROTEIN TRONG SỮA TOÀN PHẦN 3M™, E96MLK Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạnh Nhân 3M™ E96ALM, 96 Cốc Nhỏ/Bộ BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ELISA PROTEIN TRONG ĐỘNG VẬT THÂN MỀM 3M™, E96MOL Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Phỉ 3M™ E96HZL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Quả Hạch Brazil 3M™ E96BZL, 96 Cốc Nhỏ/Bộ BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG QUẢ ÓC CHÓ 3M™, L25WAL BỘ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM NHANH PROTEIN TRONG HẠT LẠC 3M™, L25PNT Bộ Dụng Cụ Kiểm Tra ELISA Protein Trong Hạt Hồ Đào 3M™ E96PEC, 96 Cốc Nhỏ/Bộ Bộ Dụng Cụ Thử Nghiệm Nhanh Protein Trong Dừa 3M™, L25COC, 25 Xét Nghiệm/Bộ
Next
Allergen Testing

Kiểm tra chất gây dị ứng bằng que lấy mẫu của 3M

Đơn giản hóa quy trình kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng các bộ kiểm tra hiệu quả và đáng tin cậy.

YÊU CẦU DÙNG THỬ
  • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

  •  
  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • Submit

Cảm ơn bạn. Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!

" Xin lỗi của chúng tôi ... Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …"