1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

Sản Phẩm 3M

dành cho Hệ thống đưa thuốc vào cơ thể

13 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (13)

13 Sản phẩm

Lớp lót chống dính y tế

Lớp lót chống dính y tế

Phim và màng trong chứa thuốc thấm qua da

Phim và màng trong chứa thuốc thấm qua da

Thể loại

Băng 3M™ Scotchpak™ 9755 Băng 3M™ Scotchpak™ 9709 Băng keo 3M™ CoTran™ 9718 Băng 3M™ Scotchpak™ 9744 Băng keo 3M™ CoTran™ 9699 Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9702 Băng phim 3M™ CoTran™ 9877 Băng Polyester 3M™ Scotchpak™ 1109 Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9728 Băng Polyester 3M™ Scotchpak™ 9730 Băng phim 3M™ Scotchpak™ 9723 Băng phim 3M™ Scotchpak™ 1022 Băng phim Vinyl 3M™ CoTran™ 9707
Next