3M Dây và cáp

dành cho Khai khoáng & Dầu khí

9 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (9)

9 Sản phẩm

Inner Diameter Before Shrink (Metric)

Inner Diameter After Shrink (Metric)

Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1", màu đỏ, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1/2", màu đỏ, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1", màu vàng, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301, đường kính 3/4", màu Đỏ, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1", màu xanh lá, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1/2", màu xanh Lá, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 3/4", màu xanh lá, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 3/4", màu vàng, dài 48 in Ống co nhiệt 3M™ FP-301 đường kính 1/2", màu vàng, dài 48 in
Next