Green field with a forest line and bright sun peaking through and a blue sky

Bảo hành 3M™ Blue Sky℠

Sự bền vững môi trường chưa bao giờ quan trọng như ngày nay và chắc chắn nó sẽ trở nên quan trọng hơn đối với các cơ quan quản lý trong tương lai. Đó là lý do chúng tôi cung cấp Bảo hành 3M™ Blue Sky℠ đầu tiên trong ngành, bảo vệ các chủ sở hữu hệ thống chữa cháy chứa bằng dung dịch chữa cháy 3M™ Novec™ 1230 khỏi các lệnh cấm hoặc hạn chế nhất định theo quy định đối với chất lỏng. Nếu dung dịch Novec 1230 bị hạn chế sử dụng làm chất phòng cháy trong vòng 20 năm sau khi lắp đặt do khả năng gây suy giảm ozon (ODP) hoặc khả năng gây nóng lên toàn cầu (GWP), chúng tôi sẽ hoàn chi phí mua dung dịch.

Đọc toàn bộ Điều khoản và Điều kiện bảo hành Blue Sky (PDF, 222,52 KB).


Đăng ký hệ thống

 • Engineer in a large building with concrete walls and electronics in the background
  Chủ hệ thống

  Đăng ký hệ thống của bạn ngay hôm nay để xem bạn có đủ điều kiện được bảo vệ 20 năm trước một số lệnh cấm hoặc hạn chế nhất định theo quy định đối với việc sử dụng dung dịch Novec 1230 hay không.

  Hãy sẵn sàng cung cấp:

  • Thông tin liên hệ của bạn
  • Tên nhà phân phối và công ty OEM
  • Thông số kỹ thuật và mô tả hệ thống
 • Two engineers wearing hard hats and reflective vests inspect a cylinder containing Novec 1230 fluid
  OEM và các nhà phân phối/Chuyên gia lắp đặt của họ

  Nếu bạn là OEM dung dịch 3M Novec 1230 được phê chuẩn hoặc một trong những nhà phân phối/lắp đặt của họ, bạn cũng có thể thay mặt khách hàng của mình đăng ký một hệ thống. Đăng ký ngay hôm nay để xem khách hàng của bạn có đủ điều kiện được bảo vệ 20 năm trước một số lệnh cấm theo quy định về môi trường hoặc hạn chế sử dụng dung dịch Novec 1230 theo Bảo hành 3M™ Blue Sky℠ hay không.

  Hãy sẵn sàng cung cấp:

  • Thông tin liên hệ của bạn
  • Thông tin liên hệ của chủ sở hữu hệ thống (nếu khác)
  • Thông số kỹ thuật và mô tả hệ thống
Close  

Blue Sky℠ Warranty Application

 • Tất cả các trường được yêu cầu trừ khi được chỉ định tùy chọn

 • Mục 1: Thông tin chủ sở hữu hệ thống

 • Mục 2: Nhà phân phối và thông tin OEM

 • Mục 3: Thông tin hệ thống

 •  
 • Blue Sky℠ Điều khoản và điều kiện bảo hành (PDF, 222,52 KB)

  Công ty 3M và, theo quy định hiện hành, công ty con 3M tại địa phương của bạn, là nhà kiểm soát thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, vì thuật ngữ nhà kiểm soát”được định nghĩa theo luật bảo vệ dữ liệu của một số khu vực pháp lý.

  Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để xác thực lắp đặt hệ thống chữa cháy từ nhà sản xuất được phê chuẩn sử dụng dung dịch 3M™ Novec™ 1230, để liên hệ với khách hàng về Bảo hành 3M™ Blue Sky℠ và như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin cá nhân này sẽ được chuyển đến, lưu trữ và/hoặc xử lý tại Hoa Kỳ, có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của bạn.

  Nếu có thể, bạn cũng có thể tham khảo “Thông tin bổ sung dành cho Cư dân Liên minh châu Âu” để tìm hiểu về các quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn, áp dụng khác nhau trong các trường hợp khác nhau: quyền truy cập, quyền cải chính, quyền xóa, quyền hạn chế xử lý, quyền chuyển đổi dữ liệu và quyền phản đối xử lý. Hầu hết các quyền này là không tuyệt đối. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình, nếu có thể, bằng cách hoàn thành biểu mẫu yêu cầu được tham chiếu trong phần/mục đó và gửi cho chúng tôi theo địa chỉPrivacy_EU@mmm.com.

 • Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi đơn đăng ký hệ thống chữa cháy bằng Chất lỏng phòng cháy 3M™ Novec™ 1230 của mình trong chương trình Bảo hành 3M™ Blue Sky℠!

Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ với bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được email xác nhận cùng với giấy chứng nhận bảo hành cũng như các điều khoản và điều kiện bảo hành trong vòng 60 ngày.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ giải pháp chữa cháy thông minh, an toàn và bền vững - chất lỏng Novec 1230.

Lời xin lỗi của chúng tôi...

Một lỗi đã xảy ra trong khi gửi. Vui lòng thử lại sau...

Close  

Blue Sky℠ Warranty Application

 • Tất cả các trường được yêu cầu trừ khi được chỉ định tùy chọn

 • Mục 1: Thông tin liên hệ của bạn

 • Mục 2: Thông tin chủ sở hữu hệ thống

 • Mục 3: Thông tin hệ thống

 •  
 •  
 • Blue Sky℠ Điều khoản và điều kiện bảo hành (PDF, 222,52 KB)

  Công ty 3M và, theo quy định hiện hành, công ty con 3M tại địa phương của bạn, là nhà kiểm soát thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, vì thuật ngữ nhà kiểm soát”được định nghĩa theo luật bảo vệ dữ liệu của một số khu vực pháp lý.

  Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để xác thực lắp đặt hệ thống chữa cháy từ nhà sản xuất được phê chuẩn sử dụng dung dịch 3M™ Novec™ 1230, để liên hệ với khách hàng về Bảo hành 3M™ Blue Sky℠ và như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin cá nhân này sẽ được chuyển đến, lưu trữ và/hoặc xử lý tại Hoa Kỳ, có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của bạn.

  Nếu có thể, bạn cũng có thể tham khảo “Thông tin bổ sung dành cho Cư dân Liên minh châu Âu” để tìm hiểu về các quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn, áp dụng khác nhau trong các trường hợp khác nhau: quyền truy cập, quyền cải chính, quyền xóa, quyền hạn chế xử lý, quyền chuyển đổi dữ liệu và quyền phản đối xử lý. Hầu hết các quyền này là không tuyệt đối. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình, nếu có thể, bằng cách hoàn thành biểu mẫu yêu cầu được tham chiếu trong phần/mục đó và gửi cho chúng tôi theo địa chỉPrivacy_EU@mmm.com.

 • Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi đơn đăng ký hệ thống chữa cháy bằng dung dịch chữa cháy 3M™ Novec™ 1230 trong chương trình Bảo hành 3M Blue Sky!

Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ với bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Nếu được chấp thuận, người dùng cuối/chủ sở hữu mà bạn đã xác định trong ứng dụng sẽ nhận được email xác nhận với chứng nhận bảo hành và các điều khoản và điều kiện bảo hành trong vòng 60 ngày. Bạn sẽ nhận được bản sao trên email khi nó được gửi đến người dùng cuối/chủ sở hữu.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ giải pháp chữa cháy thông minh, an toàn và bền vững - chất lỏng Novec 1230.

Lời xin lỗi của chúng tôi...

Một lỗi đã xảy ra trong khi gửi. Vui lòng thử lại sau...