3M™ Blue Sky℠ Warranty

Kể từ ngày 13/01/2023, 3M không còn cung cấp bảo hành 3M™ Blue Sky℠ Warranty cho các bên mua hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch dập cháy 3M™ Novec™ 1230. Kể từ nay, quy trình này sẽ không khả dụng cho khách hàng sử dụng Novec 1230 đăng ký mới hoặc gia hạn. Với những bên mua (hoặc nhà phân phối đại diện đăng ký cho bên mua) đã đăng ký hệ thống của họ trước thông báo này, bảo hành 3M™ Blue Sky℠ Warranty vẫn tiếp tục có giá trị trong suốt thời gian còn lại của thời hạn đăng ký và 3M sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện của bảo hành 3M™ Blue Sky℠ Warranty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và tri ân các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng Novec 1230.