Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm


Hướng dẫn định vị Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của bạn

Sử dụng chức năng tìm kiếm dưới đây để tìm Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cho các sản phẩm bạn đã chọn. Bạn sẽ cần số lô, số hiệu hàng hóa trữ kho và Tư liệu ERP.

The Certificates Online tool must be viewed on a desktop or tablet only.


Bạn gặp khó khăn trong việc tìm số hiệu hàng hóa trữ kho hoặc số lô trên nhãn gửi hàng của mình? Nhấp vào đây để xem hướng dẫn cách tìm hoặc liên hệ với chúng tôi.