Kiểm tra an toàn thực phẩm đáng tin cậy cho ngành đồ uống

Các phương pháp kiểm tra thực phẩm đáng tin cậy trên toàn cầu giám sát vệ sinh cho dây chuyền sản xuất của bạn và duy trì chất lượng sản phẩm của bạn.

YÊU CẦU DÙNG THỬ

Phù hợp với quy trình làm việc của bạn

Sản phẩm An toàn thực phẩm 3M cho mỗi bước trong quy trình sản xuất đồ uống.

Nhấp để biết thông tin chi tiết

Quan trắc môi trường tại cơ sở chế biến đồ uống

  • Cần có chương trình quan trắc môi trường thiết thực để loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm vốn gắn liền với ngành đồ uống. Cùng TS. Martin Wiedmann thuộc Đại học Cornell tham gia chuỗi hội thảo trên mạng về quan trắc môi trường gồm 5 phần này từ bộ phận An toàn thực phẩm 3M tại Viện Chăm sóc Sức khỏe 3M(SM).

Tiêu điểm về vi sinh vật tại cơ sở chế biến đồ uống

  • Giảm nhẹ rủi ro thu hồi sản phẩm và đảm bảo dây chuyền sản xuất chế biến thực phẩm của bạn không có vi khuẩn và virus. Tìm hiểu thêm về các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm được phát hiện trong ngành đồ uống của Philippine, như coliform, E. coli, Lactobacillus và Men và mốc, cũng như cách phát hiện chúng.

  • Tất cả các trường là bắt buộc trừ khi được chỉ rõ là không bắt buộc.

  •  
  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • Submit

Cảm ơn bạn. Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!

" Xin lỗi của chúng tôi ... Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …"