Đào tạo về an toàn thực phẩm

Viện Chăm sóc Sức khỏe 3M℠ là một tài nguyên toàn diện giúp bạn đào sâu thêm chuyên môn khoa học và cải thiện an toàn và chất lượng thực phẩm trong công ty – tại mọi thời điểm, từ mọi nơi.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM CÁC KHÓA HỌC
 • Chủ đồng phòng ngừa có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm, giảm rủi ro thu hồi, giảm chi phí và tăng doanh thu.

 • Giảm thực phẩm bị hỏng do vi sinh vật, tối đa hóa sản xuất và giảm thiểu lãng phí thức ăn


Học tập phù hợp với cuộc sống của bạn

 • Học tập từng bước nhỏ

  Nâng cao công việc trong khóa học của bạn chỉ trong 5 phút

 • Các sự kiện trực tiếp

  Cập nhật từ những người đứng đầu ngành trong các sự kiện trực tiếp và trực tuyến của chúng tôi.

 • Mọi thiết bị

  Nội dung di động, từ thiết bị này sang thiết bị khác.

 • Lộ trình học tập tùy chỉnh

  Đào sâu vào các chủ đề đặc biệt với lộ trình học tập chọn lọc.


Các khóa học tiêu biểu

 • Các vấn đề hỏng sữa do vi sinh vật: Những khó khăn và con đường phía trước

  Trong hội thảo được ghi lại này, TS. Martin Wiedmann thảo luận về những vấn đề phức tạp và khó khăn trong việc xác định thực phẩm hỏng do vi sinh vật trong các sản phẩm chứa sữa.

 • Từ văn hóa đến tuân thủ – mối liên hệ giữa văn hóa an toàn thực phẩm và sẵn sàng kiểm tra

  Hội thảo nhóm gồm các chuyên gia về an toàn thực phẩm cung cấp thông tin chuyên sâu về văn hóa an toàn thực phẩm thiết thực có thể tác động tích cực đến mức độ sẵn sàng kiểm tra và là dấu hiệu cho thấy văn hóa tuân thủ như thế nào.

 • Thiết bị phân tích phân tử 3M™ MDS – Hướng dẫn sử dụng

  Tìm hiểu cách sử dụng Thiết bị phân tích phân tử 3M™ MDS, một giải pháp phát hiện nhanh các vi sinh vật gây bệnh từ mẫu thực phẩm và môi trường của bạn.


Các tài nguyên về an toàn thực phẩm

 • Khám phá thư viện video của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các xu hướng trong ngành và các sản phẩm An toàn thực phẩm của 3M.

 • Bộ phận An toàn thực phẩm của 3M hân hạnh giới thiệu Chương trình đại học, nằm trong cam kết phổ biến kiến thức xuất sắc của chúng tôi.